0212239258 0753108640Str. Gr. Petre Popovăț 15, București

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sanatatii populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizațiile implicate in sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Verifica AICI toate Drepturile si obligatiile pacientilor asigurati