0212239258 0753108640Str. Gr. Petre Popovăț 15, București


Potrivit reglementărilor art. 7, lit.c), pct.2 din Anexa 2 la H.G.nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, va prezentam informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare in formatul stabilit de Casa Natională de Asigurari de Sanatate.


Verificati tarifele de asistenta medicala primara 2022 Aici