0212239258 0753108640Str. Gr. Petre Popovăț 15, București

Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 2.6001 Hemoleucograma completa *1)*16) - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formulă leucocitara, indici eritrocitari 14.62 Lei
2 2.6002 Numaratoare reticulocite 7.58 Lei
3 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 24.29 Lei
4 2.604 VSH*1) 2.74 Lei
5 2.60501 Determinare la gravida a grupului sanguin ABO*1) *16) 9.84 Lei
6 2.60502 Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1) *16) 10.28 Lei
7 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravida*16) 10.16 Lei
8 2.6101 Timp Quick si INR*1) *16) (International Normalised Ratio) 15.32 Lei
9 2.6102 APTT*16) 15.51 Lei
10 2.6103 Fibrinogenemie*1) *16) 14.28 Lei

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 2.1002 Proteine totale serice*1) *16) 7.65 Lei
2 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 16.52 Lei
3 2.10063 Feritina serica*1) *16) 40 Lei
4 2.1011 Uree serica*1) *16) 6.11 Lei
5 2.1012 Acid uric seric*1) *16) 6.11 Lei
6 2.1014 Creatinina serica*1) *16). cu estimarea ratei de filtrare glomerulara**) 6.18 Lei
7 2.1015 Bilirubina totala*1) *16) 6.37 Lei
8 2.1016 Bilirubina directa*1) *16) 6.37 Lei
9 2.102 Glicemie*1) *16) 5.99 Lei
10 2.10303 Colesterol seric total*1) 5.99 Lei
11 2.10304 HDL colesterol*1) 8.55 Lei
12 2.10305 LDL colesterol*1) 8.02 Lei
13 2.10306 Trigliceride serice*1) 7.35 Lei
14 2.10402 TGP*1) *16) 6.11 Lei
15 2.10403 TGO*1) *16) 6.08 Lei
16 2.10404 Creatinkinaza CK*1) 12.61 Lei
17 2.10406 Gama GT*1) *16) 8.34 Lei
18 2.10409 Fosfataza alcalina*1) *16) 8.13 Lei
19 2.105 Sodiu seric*1) *16) 10.44 Lei
20 2.10501 Potasiu seric*1) *16) 11.96 Lei
21 2.10503 Calciu seric total*1) *16) 5.6 Lei
22 2.10504 Calciu ionic seric*1) *16) 8.22 Lei
23 2.10505 Magneziemie*1) *16) 5.84 Lei
24 2.10506 Sideremie*1) *16) 7.41 Lei
25 2.10062 Transferina serica*1) 30 Lei
26 2.10507 Fosfor (fosfat seric)*9) 13 Lei
27 2.26 Examen complet de urina (sumar + sediment)*1) *16) 9.75 Lei
28 2.2604 Dozare proteine urinare*1) *16) 7.24 Lei
29 2.2612 Microalbuminuria (albumina urinara)*8) 28.7 Lei
30 2.2622.1 Raport albumina/creatinina intr-un esantion de urina spontana*1) *8) 45 Lei
31 2.43092 Albumina serica*8) *16) 14 Lei
32 2.2622 Dozare glucoza urinara*1) 7.24 Lei
33 2.2623 Creatinina urinara*8) 10.78 Lei
34 2.1020.1 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) 35 Lei
35 2.1026 HBA1c *10) *16) 38 Lei
36 2.10412 Alfa Amilaza serica 15 Lei
37 2.10413 Lipaza serica 15 Lei
38 2.104 Lactatdehidrogenaza (LDH) 10 Lei
39 2.1065 Rezerva alcalina ( determinarea Bicarbonatului seric) 23.56 Lei
40 2.1071 Vitamina B 12 *1) 38 Lei
41 2.1074 Acid folic *1) 48 Lei

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 2.25 TSH*1) *16) 21.39 Lei
2 2.2502 FT4*1) *16) 21.74 Lei
3 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 47.5 Lei
4 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 30.04 Lei
5 2.251 Hormonul luteinizant (LH) 30.04 Lei
6 2.2514 Cortizol 35.14 Lei
7 2.2521 Testosteron 39.27 Lei
8 2.2522 Estradiol 31.07 Lei
9 2.2523 Progesteron 33.02 Lei
10 2.2525 Prolactina 31.92 Lei
11 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 44.21 Lei
12 2.327092 Ag HBs*1) *16) 35.22 Lei
13 2.327093 Anticorpi Anti HCV*1) *16) 64.9 Lei
14 2.3271 Testare HIV la gravida*1) *16) 41.98 Lei
15 2.4 ASLO*1) 12.98 Lei
16 2.4001 VDRL*1) sau RPR*1) *16) 6.68 Lei
17 2.40013 Confirmare TPHA*4) 14.7 Lei
18 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 43.48 Lei
19 2.430011 Complement seric C3 14.14 Lei
20 2.430012 Complement seric C4 14.14 Lei
21 2.4301 IgG seric 19.27 Lei
22 2.43011 IgA seric 19.27 Lei
23 2.43012 IgM seric 19.7 Lei
24 2.43014 IgE seric 18.02 Lei
25 2.40053 Proteina C reactiva*1) *16) 11.6 Lei
26 2.4304 Factor reumatoid*1) 10.15 Lei
27 2.43044 ATPO 42.39 Lei
28 2.43135 PSA*1) 24.07 Lei
29 2.43136 free PSA*6) 31.83 Lei

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16). cultura si identificare 16.62 Lei
2 2.50102 Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultura si identificare pana la nivel de specie 19.95 Lei
3 2.31 Urocultura*1) *16) - Examen microscopic nativ si colorat. cultura si identificare bacteriana 15.96 Lei
4 2.3062 Coprocultura*1) - cultura si identificare bacteriana 19.95 Lei
5 2.51 Examen coproparazitologic*1) 13.54 Lei
6 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 31.53 Lei
7 2.3074 Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si/sau colorat *1) *16) 19.95 Lei
8 2.30701 Examene din secretii cervicale - cultura si identificare bacteriana 20 Lei
9 2.30741 Examene din secretii vaginale - cultura si identificare bacteriana 20 Lei
10 2.30643 Examene din secretii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16). prin metode de cultivare 20.61 Lei
11 2.30643.1 Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16). prin metode de cultivare 20.61 Lei
12 2.50114 Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat. cultura si identificare fungica *1) *16) 19.95 Lei
13 2.308 Examene din secretii uretrale*1) - microscopic colorat. cultura si identificare bacteriana 20.61 Lei
14 2.305 Examen din secretii otice *12) - Examen microscopic nativ si colorat. cultura si identificare bacteriana 20.61 Lei
15 2.3022 Examen bacteriologic exudat nazal cultura si identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) 18.62 Lei
16 2.304 Examen microbiologic din secretii conjunctivale*14) - Examen microscopic. cultura si identificare bacteriana 20.61 Lei
17 25.032 Examen bacteriologic din colectie purulenta *1) - Examen microscopic colorat. cultura si identificare bacteriana 20.61 Lei
18 2.501.202 Examen fungic din colectie purulenta *15) - Examen microscopic nativ si colorat. cultura si identificare bacteriana 20.61 Lei

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 2.313 Antibiograma*5) 15.42 Lei
2 2.502 Antifungigrama*5) 19.61 Lei

- Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de CASMB
1 290.211 Examen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri)*7) 145 Lei
2 290.212 Examen histopatologic procedura completa HE (4 - 6 blocuri)*7) 280 Lei
3 290.101 Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1- 3 blocuri)*7) 190 Lei
4 290.102 Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (4- 6 blocuri)*7) 320 Lei
5 29.03 Teste imunohistochimice*) (pret pe set) 240 Lei
6 29.022 Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 - 3 blocuri) 134.8 Lei
7 29.16 Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1) *16) 48.7 Lei
8 29.025 Citodiagnostic lichid de punctie 89 Lei • NOTA 1:
  *) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
  **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
  *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
  *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
  *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare
  *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie *16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
  *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
  *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
  *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
  *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
  *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
  *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.
  *11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.
  *12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
  *13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.
  *14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.
  *15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.
  *16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

 • NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

 • NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

 • NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.

 • NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.