0212239258 0753108640Str. Gr. Petre Popovăț 15, București

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SOCIETATII SAN MED 2001 S.R.L.

Prezenta politica de securitate a fost creata avand in vedere:

  • Faptul ca S.C. SAN MED 2001 S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. G-ral Petre Popovat, nr. 15, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti, sub nr. 10256 din 13.12.2014, cod fiscal nr. 14348421 din 13.12.2014, reprezentată de Zamescu Georgeta, cu funcţia de administrator (denumita in continuare “San Med” sau “Noi”) desfasoara o activitate care presupune procesarea unor categorii de date cu caracter personal,

  • intrarea in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”),

  • obligatia impusa de GDPR de a asigura masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate tuturor activitatilor de procesare a datelor cu caracter personal.

Verifica politica de securitate